22 augustus 2022

ALGEMENE VOORWAARDEN LA FEMME ACADEMY. Zijnde onderdeel van LA FEMME BEAUTY & HAIR Kvk:64143554

Inschrijving

- Inschrijving online vindt plaats door het online inschrijfformulier in te vullen en online te verzenden.

- U dient 2 weken voor aanvang van de opleiding een kopie van uw Nederlands Paspoort of ID-kaart/ Verblijfsvergunning in te leveren.

- U dient bij uw inschrijving het volledige bedrag of eerste termijn te betalen. De betaling dient als aanbetaling van de opleiding.

- Na ontvangst van deze aanbetaling reserveert LA FEMME ACADEMY een definitieve plek.

- We sturen daarna elke maand een betalingslink per e-mail voor de volgende termijn. Het aantal termijnen is afhankelijk van de inschrijvingsdatum. Hoe eerder je inschrijft, des te meer termijnen mogelijk zijn.

- Met de ontvangst van het inschrijfformulier komt de overeenkomst met La Femme Academy tot stand en zijn de volledige opleidingskosten verschuldigd.

- LA FEMME ACADEMY is gerechtigd opleidingen te annuleren of te wijzigen bij onvoldoende deelname en/of onvoorziene omstandigheden.

- Bij inschrijvingen binnen 14 dagen voor aanvang opleiding geldt de bedenktermijn, alleen vervalt deze op het eerste lesmoment en de deelnemer hieraan heeft deelgenomen.

 

Betalen in termijnen

Op de eerste betaling na, worden de verschuldigde bedragen d.m.v. bankoverschrijving voldaan op bankrekeningnummer NL46RABO 0346 3781 76 t.n.v. La Femme Beauty & Hair. Als het lesgeld niet voor de factuurdatum wordt voldaan, wordt er door de administratie een reminder gestuurd tot betaling. Wordt het lesgeld niet voldaan, dan wordt dit uit handen gegeven aan CANNOCK debiteurenbeheer en zijn de extra bijkomende kosten voor uw rekening. LA FEMME ACADEMY behoudt zich het recht de toegang tot de lessen en/of deelname aan het examen te weigeren, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan. 

 

Annulering voor de start van de opleiding

Indien u voor de start van de opleiding uw inschrijving wilt annuleren dan dient u dit schriftelijk of per email te doen. Ongeacht de reden van annulering zal LA FEMME ACADEMY dan administratiekosten in rekening brengen van 350,00 euro. Voor opleidingen welke minder dan 1000,00 euro kosten geldt een bedrag van 150,00 euro administratiekosten. Bij annulering binnen 1 maand (ongeacht de reden van annulering) van aanvang van de opleiding zijn wij genoodzaakt 50% van de totale opleidingskosten in rekening te brengen. Annuleringen dienen gericht te zijn aan de directie en verstuurd te worden naar info@lafemmehairacademy.com.

 

Annulering gedurende de opleiding

Indien u tijdens de opleiding uw inschrijving wilt annuleren dan dient u dit schriftelijk of per email te doen. LA FEMME ACADEMY zal dan de volledige opleidingskosten in rekening brengen. Het starterspakket dient volledig betaalt te worden. Annuleringen dienen gericht te zijn aan de directie en verstuurd te worden naar info@lafemmehairacademy.com

Annulering in geval van ziekte gedurende de opleiding.

Indien u door ziekte niet kunt deelnemen aan de opleiding dient u dit schriftelijk, verzegeld met een verklaring van de specialist waar u op dat moment onder behandeling bent, in te dienen bij LA FEMME ACADEMY. De verklaring dient te vermelden dat het voor u niet mogelijk is i.v.m. met uw klachten aan de opleiding deel te nemen. In dat geval zal door de directie bekeken worden wanneer u bij een eerstvolgende opleiding de lessen kunt inhalen. Uw betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal dan dus geen sprake zijn. Annuleringen dienen gericht te zijn aan de directie en verstuurd te worden naar info@lafemmehairacademy.com.

 

Schoolvakanties

De schoolvakanties worden gegeven zoals deze door het Ministerie van Onderwijs zijn vastgesteld voor de regio Zuid. Wanneer u besluit buiten de vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan, is dit op uw eigen verantwoordelijkheid. De gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.


Studiefinanciering en OV-jaarkaart

Voor alle opleidingen aan LA FEMME ACADEMY geldt dat u GEEN recht heeft op studiefinanciering en/of OV-jaarkaart. Aangezien LA FEMME ACADEMY een particuliere opleidingsinstelling is. 

 

Opvragen kopie diploma

Wanneer een oud-student een kopie wilt opvragen van een diploma kan zij hiervoor een aanvraag per e-mail indienen via info@lafemmehairacademy.com
Er worden hiervoor €50,- administratie- en verwerkingskosten voor in rekening gebracht welke vooraf voldaan dienen te zijn.  


Privacy

Studentgegevens worden niet gedeeld met derden. LA FEMME ACADEMY is gerechtigd om de door LA FEMME ACADEMY gemaakte foto's van studentenwerk en/of studentenactiviteiten voor diverse doeleinden, zoals onder andere op de website en/of Social Media te gebruiken tenzij expliciet anders aangegeven door de betrokkenen.

In geval van weercode oranje of rood heeft LA FEMME ACADEMY het recht om een lesdag op te schorten. Bij ziekte van een docent zal LA FEMME ACADEMY zo spoedig mogelijk vervanging zoeken en anders ook een lesdag opschorten. Dit betreffen situaties van overmacht en worden ingehaald.


Intellectueel Eigendom

Het lesmateriaal blijft te allen tijde het eigendomsrecht van LA FEMME ACADEMY. Op de verstrekte lesdocumentatie berust het copyright van LA FEMME ACADEMY.